Voor professionals

Wat is Baby Extra?

Baby Extra is begeleiding in de vorm van 2 tot 5 individuele gesprekken en een groepsaanbod voor zwangeren en voor ouders met een baby tot 1 jaar. We richten ons op het bevorderen van het contact tussen (aanstaande) ouders en hun baby. Hiermee versterken we ouders in hun ouderschap om zo een gezonde ontwikkeling van de baby mogelijk te maken. Er worden filmopnamen gemaakt van het contact tussen ouders en hun baby volgens de principes van de kortdurende video-hometraining (K-VHT). Aan het einde van het begeleidingstraject bekijken we samen met ouders of en welke vervolghulp er nog nodig is. Dit stemmen we zo nodig af met de betrokken verwijzer.

Er is een informatieve folder beschikbaar voor ouders en professionals.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoel van Baby Extra is het voorkomen van hechtingsproblemen en andere ontwikkelingsproblemen bij baby’s tot één jaar. We richten ons op het versterken en ontwikkelen van een gezonde band tussen ouder en kind. Daarnaast richt de hulp van Baby Extra zich op:

 • sensitiviteit, responsiviteit en coöperatie van de ouders ten behoeve van hun baby
 • versterking en herstel van het oudergevoel bij ouders

Doelgroep

 • (aanstaande) ouders met wie het (tijdelijk) niet goed gaat, bijvoorbeeld na ziekte, een verlies, een zware zwangerschap of bevalling
 • (aanstaande) ouders die merken niet/minder te kunnen genieten van hun baby
 • (aanstaande) ouders met psychische problemen of een psychiatrische stoornis die ondersteuning willen in hun ouderrol

Baby Extra team

Het Baby Extra team bestaat uit:

 • een psycholoog, orthopedagoog en sociaal psychiatrisch verpleegkundige, en 2 ambulant jeugdhulpverleners
 • alle medewerkers zijn geschoold in de Video-Hometraining 
 • de oudercursus wordt verzorgd door een psycholoog en jeugdverpleegkundige

Locatie

 • bij (aanstaande) ouders thuis en/of
 • op het consultatiebureau, Wenckenbachstraat 40 in Eindhoven

Verwijzing 

Verwijzingen kunnen worden gedaan door het lokaal (wijk)team, CJG, huisarts, jeugdarts of medisch specialist.

 • Schriftelijk naar Baby Extra, Wenckenbachstraat 40, 5621HB Eindhoven.
 • Digitaal via ZorgDomein

Op naam en BSN-nummer van de baby. Naar GGzE Kind & Jeugd. Onder vermelding van Baby Extra met reden van verwijzing.

Of wanneer de baby nog niet geboren is, 0p naam en BSN-nummer van de moeder. Naar GGzE Kind & Jeugd. Onder vermelding van Baby Extra met reden van verwijzing.

Kosten?

Aan de hulp van Baby Extra zijn voor (aanstaande) ouders geen kosten verbonden.

Baby Extra hanteert op dit moment geen wachtlijst