Voor professionals

Wat is Baby Extra?

Baby Extra is begeleiding in de vorm van 2 tot 5 individuele gesprekken en een groepsaanbod voor zwangeren en voor ouders met een baby tot 1 jaar. De hulp kan naar wens deels online of telefonisch plaatsvinden. We stemmen hierin af met de (aanstaande) ouders.

We richten ons op het bevorderen van het contact tussen (aanstaande) ouders en hun baby. Hiermee versterken we ouders in hun ouderschap om zo een gezonde ontwikkeling van de baby mogelijk te maken. Er worden filmopnamen gemaakt van het contact tussen ouders en hun baby volgens de principes van de Video-Hometraining (VHT). 

Uit onderzoek naar de effecten van deze methodiek is bekend dat ouders zich na de inzet van de hulp meer competent voelen. En dat het sensitief reageren op de (contact)signalen van hun kindje toeneemt. Ook ervaren ouders meer plezier en minder spanning in het contact met hun jonge kind. Meer informatie over de methodiek vindt u in de Databank effectieve jeugdinterventies van het NJI.   

Baby Extra is met haar hulpaanbod uniek in de combinatie van VHT en expertise op het gebied van volwassen psychiatrie. Er wordt gewerkt vanuit het IMH (Imfant Mental Health) gedachtegoed.

Aan het einde van het begeleidingstraject bekijken we samen met ouders of en welke vervolghulp er nog nodig is. Dit stemmen we zo nodig af met de betrokken verwijzer.

Er is een informatieve folder beschikbaar voor ouders en professionals.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoel van Baby Extra is het voorkomen van hechtingsproblemen en andere ontwikkelingsproblemen bij baby’s tot één jaar. We richten ons op het versterken en ontwikkelen van een gezonde band tussen ouder en kind. Daarnaast richt de hulp van Baby Extra zich op:

 • sensitiviteit, responsiviteit en coöperatie van de ouders ten behoeve van hun baby
 • versterking en herstel van het oudergevoel bij ouders

Doelgroep

 • (aanstaande) ouders met wie het (tijdelijk) niet goed gaat, bijvoorbeeld na ziekte, een verlies, een zware zwangerschap of bevalling
 • (aanstaande) ouders die merken niet/minder te kunnen genieten van hun baby
 • (aanstaande) ouders met psychische problemen of een psychiatrische stoornis die ondersteuning willen in hun ouderrol

Baby Extra team

Het Baby Extra team bestaat uit:

 • een psycholoog, orthopedagoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en 2 ambulant jeugdhulpverleners
 • Alle medewerkers van Baby Extra zijn gecertificeerd video-hometrainer en als zodanig geregistreerd bij de Certificeringsbank van AIT. Zij onderhouden dit certificaat middels intervisie, supervisie en bijscholing. Meer informatie op www.aitnl.org.
 • de oudercursus wordt verzorgd door 2 medewerkers van Baby Extra 

Locatie

 • bij (aanstaande) ouders thuis en/of
 • op het consultatiebureau, Wenckenbachstraat 40 in Eindhoven

Verwijzing 

Verwijzingen kunnen worden gedaan door het lokaal (wijk)team, CJG, huisarts, jeugdarts of medisch specialist.

 • Schriftelijk naar: GGzE, T.a.v. Kinderen & Jeugd, Postbus 909, 5600 AX Eindhoven 
 • Per e-mail naar: ccp.kinderenenjeugd@ggze.nl
 • Digitaal via ZorgDomein: Org. AGB-code: 54541003, naam zorgproduct: verwijsafspraak Jeugdzorg 

Op naam en BSN-nummer van de baby. Onder vermelding van Baby Extra met de reden van verwijzing.

Wanneer de baby nog niet geboren is, op naam en BSN-nummer van de moeder. Onder vermelding van Baby Extra met de reden van verwijzing.

Kosten?

Aan de hulp van Baby Extra zijn voor (aanstaande) ouders geen kosten verbonden