Privacyverklaring BabyExtra

 

BabyExtra is een samenwerkingsverband van GGzE, Combinatie Jeugdzorg en ZuidZorg. BabyExtra ziet de bescherming van persoonsgegevens als een randvoorwaarde voor mensgerichte zorg. Bezoekers van onze website kunnen erop vertrouwen dat we persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerken. We vragen alleen om persoonsgegevens waar dat nodig is om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van statistieken van het gebruik van de website en om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften.

 

BabyExtra is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van jouw persoonsgegevens. Op deze pagina lees je precies hoe we dat doen, wat we van je willen weten en waarvoor we die gegevens gebruiken.

 

Contact

https://www.babyextra.nl

Spilcentrum Boschdijk

Wenckenbachstraat 40 

5621 HB  Eindhoven

(040) 880 1640

 

Als je vragen hebt kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van GGzE. Deze is te bereiken via fg@ggze.nl.

 

Persoonsgegevens die we verwerken

Als je onze website gebruikt verzamelen we de volgende gegevens:

 

Voor‑en achternaam

We willen je graag netjes aan kunnen spreken in bijvoorbeeld e-mails. Daarom vragen we je om je naam.

 

E‑mailadres

We sturen je e-mails over je aanmelding. En als jij ons een e-mail stuurt antwoorden we daar natuurlijk op.

 

Telefoonnummer

We willen je kunnen bellen als er bijvoorbeeld iets is met je aanmelding. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer op te geven.

 

Gegevens over activiteiten op onze website

We houden bij welke pagina’s bezocht worden en, in sommige gevallen, op welke links geklikt wordt. We doen dat zo dat deze gegevens niet te herleiden zijn tot individuele bezoekers. We slaan bijvoorbeeld geen IP-nummers op.

 

Internetbrowser en apparaat-type

We houden bij welke internetbrowser en welk apparaat bezoekers van onze website gebruiken. Ook hier zorgen we ervoor dat deze gegevens niet te herleiden zijn tot individuele bezoekers.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bij je aanmelding word je gevraagd om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 

Gezondheid

Bij een aanmelding vragen we of je zwanger bent of al een baby hebt en we bieden je de ruimte een toelichting op te geven.

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Om je aanmelding te kunnen verwerken

Als je je bij ons aanmeldt gebruiken we de door jou ingevulde gegevens uitsluitend om je aanmelding te verwerken en om zo goed mogelijke zorg te kunnen bieden.

 

Kwaliteit

We willen het gebruik van de website en het maken van reserveringen zo makkelijk mogelijk maken. Daarom verzamelen we statistieken over het gebruik van de website. Die leren ons welke informatie interessant gevonden wordt en welke juist niet. En we kunnen zien of bezoekers makkelijk hun weg kunnen vinden in de website. Hiervoor gebruiken we alleen ‘geaggregeerde’ gegevens, dus geen individuele gegevens die direct naar jou te herleiden zijn.

 

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

BabyExtra heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden je als ouder dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van je kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Op de website Veilig internetten.nl vind je nuttige informatie over omgaan met kinderen online.

 

Geen geautomatiseerde besluitvorming

BabyExtra neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou of andere personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BabyExtra) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BabyExtra bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarnaast zijn we wettelijk verplicht sommige gegevens een bepaalde tijd te bewaren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 

  • Ingevulde formulieren bewaren we uiterlijk 3 maanden. Dit doen we om aanmeldingen en andere vragen en verzoeken goed af te kunnen handelen.
  • Indien gegevens worden opgenomen in ons elektronisch patiëntendossier (EPD), geldt een (wettelijk verplichte) bewaartermijn van 15 jaar.
  • De gegevens over je activiteiten op de website, internetbrowser en apparaat-type bewaren we 14 maanden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BabyExtra verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BabyExtra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies

BabyExtra gebruikt op deze website alleen zogenaamde technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BabyExtra en heb je het recht op ‘gegevensoverdraagbaarheid’. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens bij ons indienen via het formulier vraag/verzoek persoonsgegevensvan GGzE.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (‘machine readable zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienenbij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens heel serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

BabyExtra heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 

  • Wij gebruiken beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, op alle servers die we gebruiken en op alle computers waarmee we gegevens op de servers opvragen en aanpassen.
  • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (babyextra.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, vul dan het klachtenformuliervan GGzE in.

 

Veranderingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.