Ik kan vertrouwen op mijn moedergevoel

Baby Extra zette mij in mijn kracht

 

Anna had zich het moederschap heel anders voorgesteld. Nadat Rex was geboren, huilde hij dagelijks heel veel. Ze was er dag en nacht op gefocust hem rustig te krijgen en raakte uitgeput. Ze nam nauwelijks tijd om voor zichzelf te zorgen. “Wat kan ik doen om hem te helpen? Dat was de enige vraag waar ik mee bezig was”, vertelt Anna. “Ik probeerde hem te kalmeren en te troosten door hem in mijn armen te houden en te knuffelen. Ik werd wanhopig en dacht dat ik geen goede moeder was, waarvoor ik me schaamde. Baby Extra hielp me tot rust te komen en de band met mijn zoontje te herstellen. Nu kan ik echt genieten van mijn baby.”

 

Anna komt uit Spanje en is enkele jaren geleden voor haar werk naar Nederland verhuisd. Daar ontmoette ze haar partner Arnold. In 2021 zijn ze de trotse ouders geworden van hun zoon Rex.

 

Extreem huilgedrag

Na een ziekenhuisopname vanwege extreem huilgedrag van Rex, werd Anna doorverwezen naar Baby Extra. Anna was bang dat een hulpverlener van Baby Extra zou zeggen dat ze geen goede moeder was. Maar niets was minder waar. Marlies Timpers van Baby Extra keek samen met haar naar Rex. Marlies gaf aan dat het troosten en vasthouden van Rex en haar zachte stem om hem gerust te stellen, veel betekenen voor Rex. Marlies: “We zien vaak dat kleine signalen van ouders een baby die huilt kunnen steunen. Anna was geneigd te blijven zoeken naar een oplossing voor het ongemak, wat weer voor onrust zorgde bij Rex. Door zich te realiseren dat Rex ook op momenten van onverklaarbaar huilen haar aanwezigheid als steunend ervaarde, werd Anna zelf rustiger. Ook deze contactmomenten verdiepen de hechtingsrelatie tussen een ouder en een kind.” Zo bracht Marlies rust doordat ze benadrukte wat goed ging en Anna bevestigde in haar moederrol.

 

Bekende thema’s waar ouders mee worstelen

Anna’s familie woont in Spanje en Arnold’s familie in Gelderland. Zij konden niet op kraambezoek komen vanwege de corona restricties. Anna miste daardoor de ondersteuning van haar familie na de geboorte van Rex. Ze had wel veel digitaal contact met hen, maar voelde zich desondanks erg alleen. Vooral de steun van haar moeder miste ze. “Ik wilde haar van alles vragen. Hoe zou zij hiermee omgaan? Wat zou zij doen? Hoe heeft mijn moeder destijds voor mij gezorgd?” Ze besprak dit met Marlies van Baby Extra. “Wanneer een moeder haar kindje niet kan troosten is het moeilijk om vertrouwen te houden in jezelf als ouder”, vertelt Marlies. “Veel ouders worstelen met dezelfde thema’s na het krijgen van een kindje. Zoals: Hoe zorg ik voor mijn kindje, wie helpt me daarbij? Hoe krijg ik een goede relatie met mijn baby als ik zijn signalen niet altijd goed herken of begrijp?”. Het missen van haar familie en een sociaal netwerk maakte het voor Anna extra moeilijk.

 

Motherhood constellation

Daniel Stern beschrijft in de motherhood constellation dat een (aanstaande) moeder mentaal een nieuwe fase doormaakt. Ze wordt zich bewust van thema’s als: Hoe houd ik mijn baby in leven? Zal mijn baby van mij houden en ik van hem/haar, hoe wordt het echt mijn baby? Zal ik mijn baby kunnen begrijpen? Voel ik genoeg steun voor mij en mijn baby? Lukt het me om me aan te passen aan mijn nieuwe rol? In de verhouding tussen de moeder en haar baby wordt de verhouding van de moeder met háár moeder geactualiseerd.

 

Naast partners nu ook ouders

De zorgen van beide ouders over Rex gaven spanning in hun relatie. Marlies: “Anna en Arnold waren zoekende naar een nieuwe balans in hun relatie. Het krijgen van een kindje maakt dat je naast samen partners ook samen ouders bent. Je eigen opvoeding en ervaringen hebben invloed op hoe je je ouderrol invult. Wanneer deze heel verschillend zijn, kan dat spanning geven.” De visie van Arnold was gevormd door zijn eigen opvoeding, waarbij rust en regelmaat belangrijk waren. Terwijl bij Anna veel belangrijker was wat ze voelde. Dat zorgde voor discussies tussen hen over bijvoorbeeld Rex laten liggen als hij huilde of uit bed halen en troosten. Anna: “Alle vrouwen in mijn familie zijn sterke vrouwen, dat wordt van je verwacht. Ik ben ook sterk, maar ik ging erg twijfelen aan mezelf. Marlies nodigde mij uit te kijken naar wat Rex nodig had en minder streng te zijn voor mezelf. Ik weet nu dat ik mijn intuïtie mag volgen.”

 

Filmopnames als eyeopener

Marlies maakte een vervolgafspraak en hield in de tussentijd contact via Whatsapp. Toen Marlies een video-opname wilde maken om het contact tussen haar en Rex te laten filmen, dacht Anna: “Nu ga jij mij laten zien wat ik anders moet doen. Ik voelde me zo slecht en was bang voor een confrontatie.” Marlies lichtte toe dat vooral de baby gefilmd wordt, wat hij doet. Marlies haalt de herinnering op aan het filmpje: “Rex liet heel veel zien, hoe hij contact met je zocht als je tegen hem praatte en hoe hij constant jouw gezicht wilde volgen.” Anna vertelt: “Ik zag nog niet dat hij al een persoontje was dat contact met mij zocht en op zijn eigen manier met mij communiceerde. Door alle stress kon ik dat toen niet zien.” Marlies vult aan: “Hem verzorgen ging goed maar de contactsignalen van Rex werkelijk zien, dat was op dat moment inderdaad nog lastig.” Anna kan nu weer lachen en genieten: “Het is heel leuk om dat filmpje nu nog eens terug te zien. Ik was huiverig om gefilmd te worden. Maar juist door het samen bekijken en bespreken van de beelden, zag ik hoe Rex contact met mij maakte en ik mijn moederrol eigenlijk vanzelf oppakte. Baby Extra heeft mij weer in mijn kracht gezet, waardoor ik nu kan genieten van het moederschap.”

 

 

Om privacy redenen gebruiken we in deze tekst fictieve namen